Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit 19 verkozen leden. Ze bepaalt het beleid van de gemeente en stelt daartoe algemene regels vast.
De gemeenteraad vergadert elke vierde maandag van de maand om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen vergadering.

De notulen van de installatievergadering van 2 januari 2019 kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Info over het indienen van een bezwaar of klacht tegen een genomen besluit kan worden teruggevonden via de Klachtenwegwijzer

Contactgegevens