Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als u een geveltuin wilt aanleggen en u neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan hebt u een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Procedure

Voor u aan de slag kunt, moet u een toelating aanvragen.

De toelating moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag wordt onderzocht door de technische dienst die de voorwaarden oplegt.
Dit zijn standaard max. afmetingen 30 x 30 cm en diepte max. 50 cm, dit om geen nutsleidingen te beschadigen.