Gewestplan

Inhoud

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze bestemmingen bepalen waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie, ...

Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan op geldt. Ze blijven evenwel voor heel wat gebieden nog steeds een bepalende factor in het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.

Je kunt het gewestplan raadplegen op de website van Geopunt Vlaanderen.

Naar top