Hernieuwing van de vervallen concessies op de gemeentelijke begraafplaats

Op de gemeentelijke begraafplaats werd eind oktober de procedure voor hernieuwing van de vervallen concessies opgestart. De lijst van de vervallen concessies werd bekendgemaakt aan de ingang van de begraafplaats en individueel aan het betrokken grafmonument. Het gaat om concessies vervallen in 2021 en 2022 (witte bekendmakingen) en concessies vervallen van 2002 t.e.m. 2020 (groene bekendmakingen). Deze laatste werden in het verleden niet hernieuwd en hier wordt nog een laatste kans tot hernieuwing geboden volgens de nieuwe verlengingstermijnen (hernieuwing in schijven van 10 jaar i.p.v. hernieuwing met de oorspronkelijke duur van de concessie).

Hoe hernieuwen?

De hernieuwing kan ingediend worden bij het gemeentebestuur d.m.v. het aanvraagformulier dat kan verkregen worden bij de dienst Burgerzaken.

De hernieuwing gaat steeds in vanaf de oorspronkelijke vervaldatum van de concessie.

Wat bij niet vernieuwen?

Indien er voor 31/12/2022 geen hernieuwing van de concessie wordt aangevraagd, worden de gronden teruggenomen door het gemeentebestuur en kan overgegaan worden tot ontruiming van het betrokken grafmonument.

Voor meer info kunt u terecht bij deze dienst via burgerzaken@lichtervelde.be of 051/72 94 30.