Hinderpremie

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat u krijgt om u te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als u door die openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u een bijkomende sluitingspremie krijgen.

 

Voorwaarden

Uw onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • ze op ondernemingsniveau maximaal 9 werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend
 • de betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan:
  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.
  • het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone.
 • de betrokken vestiging persoonlijk en direct klantencontact heeft. Deze premie richt zich voornamelijk dan ook op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is (retail).
 • de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft.

Procedure

 • Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief
 • U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie(externe website). U doet dat
  • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
  • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).
 • Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.
 • Als u tijdens de werken toch de deuren moet sluiten, kunt u ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
 

Bedrag

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Uw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode(de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de hinderpremie dus maar één keer krijgen.