Hinderpremie

Inhoud

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om jou te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als je door die openbare werken jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kan je een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voorwaarden

Jouw onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • ze op ondernemingsniveau maximaal 9 werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend
 • de betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan:
  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren
  • het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone
 • de betrokken vestiging persoonlijk en direct klantencontact heeft. Deze premie richt zich voornamelijk dan ook op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is (retail)
 • de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft

Procedure

 • Als je in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) jouw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief
 • Je dient jouw premieaanvraag in via de webapplicatie(externe website). Je doet dat
  • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
  • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).
 • Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.
 • Als je tijdens de werken toch de deuren moet sluiten, kan je ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
 

Kostprijs

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Jouw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kan je de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

Meer info

In bijgevoegde folder

Op https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/hinderpremie 

Downloads

Naar top