Hou het voetpad net en onkruidvrij

Gepubliceerd op dinsdag 31 augustus 2021 13.30 u.
Wist je dat bewoners en/of eigenaars eigenlijk zelf moeten instaan voor het proper houden van het voetpad. Zo is iedere bewoner verplicht om voor zijn deur onkruid te verwijderen. Ook overhangende beplantingen, die hinderlijk zijn voor de voetgangers of de weggebruikers, moeten worden verwijderd.

Opgelet, je dient er wel rekening mee te houden dat je hierbij geen herbiciden/pesticiden mag gebruiken op openbaar domein.

De verplichtingen, opgesomd in het politiereglement, omvatten onder andere:

- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing (verbod op gebruik van pesticiden), bladeren, zwerfvuil, vervuilende producten of materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen;

- het zuiver houden van de rioolrooster, afvoergoten en greppels om een vrije afvoer van regenwater te verzekeren. Het is verboden om vuilnis in de straatgoten te vegen.

Meer informatie

Vind je in het politiereglement, onderafdeling 1 – netheid van voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen via Art. 4.1.2.1.1.