Gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis: Katrol

Gezinsbegeleiding en huiswerkondersteuning van het jonge kind. De katrol werkt vanuit de vraag van de ouders: ‘Wij willen dat onze kinderen het beter stellen dan onszelf en een diploma kan daarbij helpen’.

Voor wie?

Vooral gezinnen met een kind uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar. Die eerste schooljaren vormen een belangrijke basis voor de toekomst. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden betrokken bij de ondersteuning. Samen met het hele gezin wordt er gefocust op het hele onderwijsgebeuren.

Voorwaarden

Het gezin woont in Lichtervelde. 
Het kind loopt school in Lichtervelde.

Procedure

De gezinnen worden meestal aangesproken vanuit de school, maar je kan je zelf ook aanmelden bij 'Huis van het Kind'. Wordt uw gezin geselecteerd dan komt er 2 dagen in de week een student (lerarenopleiding, sociaal werk,... ) voor een uurtje langs. Het gezin heeft dan recht op 16 gezinsbezoeken.

Bedrag

De begeleiding is gratis.