IBO de Duiventil (buitenschoolse opvang)

IBO De Duiventil organiseert buitenschoolse kinderopvang voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs die voldoen aan 1 van de 2 voorwaarden:

  • Het gezin is woonachtig in Lichtervelde
  • De kinderen lopen school in Lichtervelde

 

IBO De Duiventil staat voor een huiselijke sfeer, ingericht naar de noden van het kind. In de verschillende speelhoeken kunnen de kinderen zich uitleven. Bij mooi weer kunnen de kinderen ravotten in onze tuin met zandbak, fietsparcours en bosje. Voor de lagere schoolkinderen is er de mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Meer informatie kunt u vinden bij onderstaande thema’s.