Info elektriciteitsschaarste en het afschakelplan

Deze infobrochure geeft meer uitleg over het afschakelplan bij een tekort aan elektriciteit. Daarnaast worden ook enkele nuttige tips gegeven om uw elektriciteitsverbruik te verminderen.