Info nieuwe rijopleiding

Inhoud

Om een rijbewijs voor categorie B te behalen, moet je slagen voor een theoretisch examen, een rijopleiding volgen en tot slot ook slagen voor een praktisch examen.

Op rijbewijzer.be staat informatie over het leren rijden en het rijbewijs in Vlaanderen.

Theoretisch examen

 • Minimumleeftijd: vanaf 17 jaar.
 • Sinds juni 2017 wordt er in het theoretisch examen categorie B in Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten.
 • Dit examen mag afgelegd worden zonder eerst lessen te hebben gevolgd. Maar wie 2 keer na elkaar niet slaagt, moet voor een derde deelname een bewijs voorleggen van een scholing (12 uur) in een erkende rijschool. Die lessen gelden 3 jaar.
 • Je kunt het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vind je een overzicht van alle examencentra.

Voorlopig rijbewijs

Als je geslaagd bent voor het theoretische examen kan je het voorlopige rijbewijs aanvragen in het gemeentehuis. 

Praktische opleiding

Een praktische opleiding is mogelijk met:

 • een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig).
 • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), met een erkende rijschool.

De app en het praktijkboek 'Rijbewijzer' ondersteunen leerlingen en begeleiders tijdens het oefenproces.

In Vlaanderen moet je minimaal 9 maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs vóór je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Praktisch rijexamen

 • Sinds juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
  • door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
  • zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
  • op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.
 • Je kunt het praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

Rijbewijs

Als je voor beide examens slaagt, dan kan je een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Terugkommoment

Iedereen die vanaf 1 oktober 2017 of later in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd, zal ook een ‘terugkommoment’ moeten volgen. De bestuurder krijgt enige tijd na het behalen van het definitieve rijbewijs een uitnodiging om een halve dag les te volgen. Dat zal moeten gebeuren van 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

 • De eerste terugkommomenten zullen in januari 2019 georganiseerd worden.
 • Meer info hierover kan je vinden op Rijbewijzer.be 
Naar top