Infopunt Dementie

Op weg naar een dementievriendelijker Lichtervelde. Daar willen we naartoe met het infopunt dementie. Het is een initiatief van Woonzorgcentrum ’t Hof en Lokaal dienstencentrum De Ploeg in samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum Sophia.

We worden steeds ouder en dat betekent ook dat dementie steeds vaker voorkomt. Een groot percentage hiervan woont nog thuis waar de zorg opgenomen wordt door de mantelzorgers. Vaak blijft men met heel veel vragen zitten. Om hier enigszins een antwoord op te kunnen bieden kan je terecht in het infopunt dementie.

Het infopunt heeft als doel: personen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige manier te ondersteunen door informatie en advies te verstrekken en desgevallend door te verwijzen.

Dementiekoffer

In het infopunt kan je brochures, boeken en films ontlenen uit onze dementiekofferWij beschikken zelfs over boeken die het begrip “dementie” duidelijk maken bij kinderen.

Mantelzorgcafé

Maandelijks ben je als mantelzorger ook welkom in het mantelzorgcafé in De Ploeg. Naast een informatief deel is vooral het contact met andere mantelzorgers zinvol.

Contactkoor

Elke 2e donderdag komen personen met dementie en hun mantelzorger samen tijdens het contactkoor. Een contactkoor bestaat uit personen met dementie die samen met familie, mantelzorgers en sympathisanten liedjes zingen. Het is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naaste familie.

Procedure

Het infopunt bevindt zich in het lokaal dienstencentrum De Ploeg, Statiestraat 80 en is elke maandag bereikbaar van 13u tot 16u of na telefonische afspraak.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met Annick Van Iseghem (051/70 84 78) of Els Denolf (051/70 84 76).