Inname openbaar domein

Inhoud

Als je bouwt of verbouwt neem je soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan ... te plaatsen. Hiervoor moet je toelating aanvragen.

Procedure

Je vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij jouw gemeente.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Aanvraag inname openbaar domein:

  • Online, het webformulier invullen via E-loket. Info.
  • Bezoek aan de dienst openbare werken: gemeentehuis (enkel in de voormiddag)

Downloads

Naar top