Is jouw rijbewijs nog geldig?

Gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023 10.36 u.
Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010 in enkele pilootgemeenten en vanaf 2013 in alle gemeenten. Aangezien ze een administratieve geldigheid van 10 jaar hebben, moeten de rijbewijzen uit 2013 binnenkort hernieuwd worden.

Op dit ogenblik worden houders van zo’n rijbewijs niet automatisch op de hoogte gebracht dat het rijbewijs zal vervallen en hernieuwd moet worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke bestuurder om over een geldig rijbewijs te beschikken en de geldigheid van jouw rijbewijs te controleren.

Om te vermijden dat burgers rondrijden zonder geldig rijbewijs en zo een boete riskeren, hebben Minister van Mobiliteit Gilkinet en de FOD Mobiliteit beslist om bestuurders binnen-kort toch op de hoogte te brengen van het nakende verval van hun rijbewijs. De procedure is nog niet volledig doorlopen maar de actie wordt zo snel mogelijk dit jaar opgestart.

Een papieren rijbewijs vernieuwen is niet zomaar nodig!

Voor bestuurders die vandaag nog rijden met een papieren exemplaar verandert er voorlopig niets. Deze rijbewijzen hebben geen vervaldatum en blijven in België en de EU-lidstaten geldig! Pas in 2033 is een bankkaartmodel in alle Europese lidstaten verplicht.

Het is dus niet nodig om nu al bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan te vragen wanneer je nog een papieren exemplaar bezit.

Wanneer moet je dit papieren rijbewijs wel vernieuwen?

  • Wanneer het rijbewijs beschadigd of onleesbaar geworden is.
  • Wanneer je echt niet meer lijkt op de foto die op je rijbewijs staat.

Opgelet! In principe zouden alle Europese politiediensten op de hoogte moeten zijn dat het papieren rijbewijs nog geldig is maar de praktijk is vaak anders. Sommige autoverhuurkantoren aanvaarden geen papieren Belgische rijbewijzen meer. Wie zekerheid wilt, vraagt dus best een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel aan.