Kijk Puit

Gepubliceerd op maandag 4 februari 2019 14.20 u.
Lichtervelde zet in samenwerking met StadLandschap 't WestVlaamse hart en de Provincie West-Vlaanderen voor de 9e keer haar schouders onder Kijk Puit! Tijdens deze campagne worden een aantal paddenoverzetacties georganiseerd.
 
In het voorjaar stijgen de temperaturen en dan ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap. Kikkers, padden, salamanders gaan dan massaal op zoek naar een partner en een geschikte poel om zich voort te planten. Op wegen die de trekroutes van de amfibieën dwarsen zoals onze Spoorwegstraat, sterven soms veel dieren. Om de schade aan de populatie te beperken, organiseren we dit jaar opnieuw een overzetactie in de Spoorwegstraat. Langs de wegberm worden netten geplaatst die de amfibieën tegenhouden. De dieren worden door emmers opgevangen. ’s Morgens en ‘s avonds zetten vrijwilligers hen over zodat ze hun zoektocht naar een geschikte poel veilig kunnen verderzetten.