Klachten en inspraak

Bij woonzorgcentrum 't Hof hechten we veel waarde aan uw mening en feedback. Daarom hebben we een gedetailleerde klachtenprocedure en mogelijkheden voor bewonersinspraak geïmplementeerd:

Klachtenprocedure:

  • U kunt mondeling uw klacht of suggestie delen met elke medewerker van het woonzorgcentrum.
  • Voor schriftelijke indiening is er een formulier beschikbaar op de achterkant van ons maandelijkse boekje "'t Klaverke". U kunt ook uw eigen nota gebruiken. Deponeer het ingevulde formulier of de nota in de groene brievenbus bij het onthaal.
  • Elke formele klacht wordt volgens de klachtenprocedure behandeld.

Vragen over Rechten en Plichten:

  • Voor vragen over rechten en plichten in het woonzorgcentrum kunt u contact opnemen met de rusthuis infofoon van het Vlaams Agentschap van Zorg en Gezondheid op het telefoonnummer: 078 15 25 25, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Bewonersraad en Familieraad:

  • De gebruikersraad op de afdeling ’t Hoge is samengesteld uit bewoners van de afdeling. Deze raad vergadert éénmaal per trimester. Deze raad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. Er wordt verslag genomen en dit wordt aan het infobord op de afdeling opgehangen.
  • De gebruikersraad (familieraad) op de afdeling ’t Veld is samengesteld uit familieleden van bewoners van de afdeling. Deze raad vergadert minstens tweemaal per jaar. Ook zij kunnen advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. Er wordt verslag genomen en dit wordt aan de familieleden overhandigd.

Uw input is van onschatbare waarde, en we moedigen een open dialoog aan om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Naar top