Kleine landschapselementen

Gepubliceerd op dinsdag 5 februari 2019 9 u.
De provincie, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en de gemeente Lichtervelde bieden deze ondersteuning omdat kleine landschapselementen onmisbaar zijn in mooi en natuurlijk landschap. Na dit plantseizoen start de landschapsconsulent in het voorjaar met de opmaak van nieuwe plannen.

Gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen … op het platteland

Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden. Ook het graven van een poel behoort tot de mogelijkheden. De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart stond in voor de planopmaak en de bestelling van het plantgoed. Naargelang de situatie konden de eigenaars rekenen op een subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs op een volledige realisatie van het plan

Woon je landelijk en ben je eigenaar van een weide, akker, braakliggend stuk grond of een grote tuin. Overweeg je om er streekeigen bomen en struiken te planten? Heb je plannen voor een poel? Contacteer dan de landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen toe te lichten. Meer info: http://www.westvlaamsehart.be/landschapsbedrijfsplan.html - 0494 50 29 31