Landschapsbedrijfsplan

Inhoud

Om landbouwbedrijven in te kleden in het landschap, wordt vanuit de provincie West-Vlaanderen gewerkt met een beproefd werkinstrument: het landschapsbedrijfsplan.

Een landschapsbedrijfsplan is een gratis groenplan, opgemaakt door een landschapsarchitect voor een landbouwbedrijf. Het plan wordt, in nauw overleg met de landbouwer, gemaakt op maat van het landbouwbedrijf en de specifieke bedrijfsvoering. Daarbij bekijken we zowel de beplantingen bij de bedrijfsgebouwen, als de beplantingen op verder gelegen gronden.

Het landschapsbedrijfsplan vormt uiteindelijk de basis voor inrichting en beheer, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor de aanleg en het onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE's) in het omringende landschap. We denken hierbij aan knotbomen, meidoornhagen, solitaire bomen, poelen, …

Kostprijs

Het provinciebestuur draagt volledig de kosten voor het opstellen van een landschapsbedrijfsplan. Nadat het plan is opgemaakt, wordt de manier van uitvoeren besproken. 

Meer info

Meer informatie vind je op de website van Stad-land-schap en bij de provincie West-Vlaanderen

Naar top