Lichtervelds Economisch Forum (LEF)

Het Lichtervelds Economisch Forum, kortweg LEF, is het overlegorgaan dat de activiteiten en belangen van de industrie, handel in de dienstensector in Lichtervelde wil bevorderen. Het LEF wil de aantrekkingskracht van de gemeente als handelscentrum stimuleren en een zo groot mogelijke tewerkstellingsgraad nastreven.

Het Lichtervelds Economisch Forum bestaat uit:

 • Marc Cappelle

 • Eline Compernol

 • Dirk Debyser

 • Isabelle Deseyne

 • Sandrina Dos Santos Gomes

 • Peter Duyck

 • Tania Haek

 • Hans Hooyberg

 • Els Kindt

 • Christophe Lips

 • Rigo Poelmans
 • Hilde Renier

 • Jan Tytgat

 • Maaike Vancoillie

 • Antoon  Vandenbroucke

 • Joke Vandoorne

 • Andy Vanparys

 • Frans Vanrobays

 • Madelon Vanzieleghem

 • Elise Verfaillie

 • Rik Vervenne

 • Noel Vlaemynck

 • Pascal Voets

Vanuit het gemeentebestuur wordt het LEF-forum ondersteund door schepen Els Kindt en medewerker Elise Verfaillie.

Samenstelling

Naar top