Lichtervelds Economisch Forum (LEF)

Het Lichtervelds Economisch Forum, kortweg LEF, is het overlegorgaan dat de activiteiten en belangen van de industrie, handel in de dienstensector in Lichtervelde wil bevorderen. Het LEF wil de aantrekkingskracht van de gemeente als handelscentrum stimuleren en een zo groot mogelijke tewerkstellingsgraad nastreven.

Het Lichtervelds Economisch Forum bestaat uit:

 • Andy Van Parys (Voorzitter)
 • Peter Duyck (Ondervoorzitter)
 • Marc Cappelle 
 • Eline Compernol 
 • Dirk Debyser 
 • Isabelle Deseyne 
 • Sandrina Dos Santos Gomez
 • Tania Haek 
 • Hans Hooybergh 
 • Heidi Lambert 
 • Christophe Lips 
 • Hilde Renier 
 • Jan Tytgat 
 • Maaike Vancoillie 
 • Antoon Vandenbroucke 
 • Frans Vanrobays 
 • Madelon Vanzieleghem 
 • Rik Vervenne 
 • Noel Vlaemynck 
 • Pascal Voets

Vanuit het gemeentebestuur wordt het LEF-forum ondersteund door schepen Els Kindt en medewerker Elise Verfaillie.

Contactgegevens