Maatschappelijke hulp

Wat is maatschappelijke hulp?

Het recht op maatschappelijke hulp omvat steun, financiële steun en/of een tussenkomst in de (dringende) medische hulpverlening.

Steun?

Soms komen mensen in moeilijkheden terecht door bijzondere, soms niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (bv. verlies werk, brand, scheiding ...). Het OCMW kan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen.

Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven neemt het OCMW een individuele beslissing die een oplossing probeert te bieden voor die problemen. Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: voorschotten op werkloosheid, medische of aanverwante uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen ...

Voor meer info contacteer je het best de sociale dienst van het OCMW die samen met jou de situatie zal onderzoeken.

Naar top