Melden modder op de weg

Campagne “modder op de weg” blijft relevant in West-Vlaanderen.

Hoe vermijden we valpartijen en verkeersongevallen door modder op de weg?

Inhoud

Het weer in onze provincie is zeer wispelturig: een nat voorjaar en juli maand, een droge mei en juni maand. Dit is een uitdaging voor de landbouw. Maar ook de weggebruiker dient best rekening te houden met de weersomstandigheden en zijn/haar rijgedrag aan te passen.

Met de campagne “modder op de weg” werken steden/gemeenten, politiediensten, de weggebruiker en de landbouwsector samen aan de verkeersveiligheid in onze provincie.

De campagne loopt al meer dan 20 jaar in onze provincie en wordt telkens gelanceerd tijdens de oogstperiode in een landbouwbedrijf in West-Vlaanderen in september of oktober.  Dit jaar is Houthulst aan de beurt op 22 september.

De meeste steden/gemeenten hebben een” lokaal meldpunt” dat instaat om deze campagne mee kenbaar te maken, vragen te behartigen en tussen te komen indien nodig.

De landbouwers gebruiken speciaal ontworpen verkeersborden waar werken aan de gang zijn en modder op de rijbaan kan komen. Het lokale meldpunt “modder op de weg” stelt deze verkeersborden ter beschikking, hetzij via verkoop hetzij via een uitleensysteem. Preventief toezicht in overleg met de lokale politie op risico wegen is wenselijk in deze periode.

Waarop focussen we met deze campagne?

De speerpunten zijn verdraagzaamheid, respect en begrip voor mekaar als weggebruiker en landbouwer.

Dit jaar focussen we op het tijdig melden via 1700 en meldpuntwegen.be van modder op de weg door de meldingsbereidheid te verhogen bij de weggebruikers, om valpartijen en ongevallen te vermijden: zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat.  Merkt u modder op de weg, staat er geen speciaal ontworpen verkeersbord om de aandacht te trekken: meld dit hetzij via het lokale meldpunt van uw gemeente hetzij via de 1700 of meldpuntwegen.be.

Gaat het om een val of verkeersongeval bel de 101 en 112 of de gebruik de app 112.

Wanneer de landbouwer bezig is met de werkzaamheden op het veld en wanneer er verkeersborden staan, vragen we begrip van de weggebruiker: de landbouwer kuist bij het beëindigen van de werkzaamheden onmiddellijk de rijbaan op. Blijven borden staan of ligt er modder op de weg zonder activiteit in de omgeving, meld dit.

Ook de weggebruiker moet zijn/haar snelheid en rijgedrag aanpassen bij modder op de weg. Vooral zwakke weggebruikers zoals fietsers en motorrijders zijn hierbij kwetsbaar. Maar ook auto’s kunnen slippen. Hoe hoger de snelheid, hoe groter het risico. 

Laten we samen valpartijen met maanden revalidatie, of erger, doden vermijden door allen actief deel te nemen aan deze campagne.

Samen dit thema warm houden en de weggebruikers stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer er menselijk leed gebeurt, daar ligt de focus op in 2023.

Voor wie

Landbouwers en weggebruikers.

Downloads

Naar top