Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

Inhoud

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting ... in Vlaanderen kan je online of telefonisch melden.

Om defecte straatlampen te melden surf je naar deze pagina van Fluvius

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij het Meldpunt Wegen kan je terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen zoals:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ...
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen: onderhoud, beplanting (ook bijv. reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop of andere invasieve planten), geluidsschermen, ...
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid voor personen met een handicap (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.

Heb je schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of je een schadevergoeding kunt krijgen.

Wil je iets melden over wegen in Brussel of Wallonië? Zie: Melden van gebreken aan wegen in Brussel en Wallonië.

Procedure

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Online melden van gebreken

Als de situatie niet gevaarlijk is, kan je die online melden.

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, …. Neem eventueel foto’s.
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen, vul de gegevens in en voeg eventueel foto’s toe. Zodra jouw melding is geregistreerd, krijg je een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal jouw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden van gebreken

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kan je dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (provinciale afdelingen). Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd. Zij beheren ook de jaagpaden en de oevers.

Rioleringen

Voor melding van defecten aan rioleringen (verzakking, gebrekkige afvoer) kan steeds contact opgenomen met de rioolbeheerder Infrax op het nummer 050 67 11 88 of via www.infrax.be

Naar top