Missie en visie Sociaal Huis

Missie

Het Sociaal Huis/O.C.M.W. wil bijdragen tot het welzijn van alle Lichterveldenaren met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Visie

Het Sociaal Huis/O.C.M.W. wil iedere inwoner van Lichtervelde in de mogelijkheid stellen om een menswaardig leven te leiden. Een brede deelname aan en integratie in de samenleving is hierbij een doel.

Om dit te realiseren streven wij naar een kwaliteitsvolle, coherente en toegankelijke welzijnszorg, waarbij de aandacht voor de meest kwetsbare groepen centraal staat. Tot deze kwetsbare groepen worden in ieder geval de kansarmen en ouderen gerekend.

Het Sociaal Huis/O.C.M.W. wil deze opdracht vervullen binnen een lokaal sociaal beleid waarbij het Sociaal Huis/O.C.M.W. de samenwerking en afstemming met het gemeentebestuur en andere sociale actoren prioritair stelt. Het Sociaal Huis/O.C.M.W. wenst hiervoor de coördinatiefunctie op te nemen.

Het Sociaal Huis/O.C.M.W. wil haar dienstverlening zo goed als mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de hulpvrager. Een degelijk informatiebeleid en een open beleidsvoering moeten hiertoe bijdragen. De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect, en is er één van wederzijdse rechten en plichten.

Dit beleid wordt gekaderd binnen een gezond financieel beheer met als doelstelling een verantwoorde welzijnszorg aan te bieden én een rechtvaardige verdeling te behouden tussen de verantwoordelijkheid van het individu en die van de gemeenschap.

Naar top