Gemeenteraadszitting

Gepubliceerd op vrijdag 13 april 2018 13.30 u.
De Gemeenteraad komt in zitting bijeen op maandag 23 april 2018, om 20u om te beraadslagen over de volgende agenda:

Openbare werken

 1. Verkaveling Durabrik, Leysafortstraat - Waterhuishouding - Toelichting door Infrax

Cultuur

 1. Projectvereniging “Intergemeentelijk Erfgoedproject Roeselare en Omgeving” (BIE) – Kennisname jaarverslag en jaarrekening 2017
 2. Intergemeentelijk samenwerken rond cultuur en erfgoed na 2020 - Principieel akkoord

Verkeersveiligheid & mobiliteit

 1. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Burg. Callewaertlaan - Parkeerplaats mindervaliden

Intergemeentelijke Samenwerking

 1. Algemene vergadering DVV Midwest - 24 april 2018 - Goedkeuren agenda
 2. Bouwmaatschappij De Mandel - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 24 april 2018
 3. Bouwmaatschappij De Mandel - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger in de bijzondere algemene vergadering van 24 april 2018
 4. Bouwmaatschappij De Mandel - Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de gewone en bijzondere algemene vergadering van 24 april 2018
 5. WVI - Algemene vergadering 24 mei 2018 - Goedkeuren agenda
 6. WVI - Buitengewone algemene vergadering 24 mei 2018 - Goedkeuren agenda

Personeel

 1. Decreet lokaal bestuur – Algemeen directeur – Oproeping zittende functiehouders
 2. Decreet lokaal bestuur – Overgangsbepalingen – Aanpassing personeelsformatie en organogram
 3. Decreet lokaal bestuur - Algemeen directeur en adjunct algemeen directeur - Vaststellen functieomschrijvingen

Vraagstelling

 1. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement