Gemeenteraad

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2019 20 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 25 maart om 20u

Openbaar
Financiën

1. De Meiboom, voor ons volk N.V. - Goedkeuren overname aanbod

Politie

2. Tijdelijke verordening met het oog op de handhaving van de openbare orde en de openbare rust n.a.v. de verkiezingen op 26 mei 2019 - Goedkeuring

Cultuur

3. Bibliotheekraad Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Aanduiding leden

4. Cultuur - Aanduiding leden beheersorgaan gemeenschapscentrum Lichtervelde

Ruimtelijke ordening

5. Samenstelling Gecoro

Vraagstelling
6. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement

Openbaar
Algemeen beleid

7. West-Vlaamse Intercommunale - toelichting werking