Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2019 20 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 25 maart 2019 om 20u

Openbaar

  1. Deelname projectoproep geïntegreerd breed onthaal (GBO) - Goedkeuring
  2. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement