Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op maandag 27 mei 2019 21 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 27 mei 2019 om 21u

Openbaar

1. Vaststelling jaarrekening 2018

2. Vaststellen van de verrichtingen die worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel directeur

3. Decreet Lokaal Bestuur – artikelen 78 en 84 - aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende overheidsopdrachten – daden van beheer en daden van beschikking - artikelen 78, 217-219 - organisatiebeheersing - goedkeuring

4. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement