Gemeenteraad

Gepubliceerd op maandag 27 mei 2019 20 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 27 mei 2019 om 20u

Openbaar
Cultuur

1. Projectvereniging “Intergemeentelijk Erfgoedproject Roeselare en Omgeving” (BIE) – toelichting werking

Erediensten

2. Kerkbestuur Sint Jacob-de-Meerdere - Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025

3. Kerkbestuur Sint-Jacob-de-Meerdere – Aktename budget 2020

Sport

4. Cafetaria sportcomplex - Vaststellen voorwaarden onroerende verhuur

Openbare werken

5. Samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken en diensten - project 22.663A - gemeente/Aquafin/Het Vlaamse Gewest/Fluvius/Provincie West-Vlaanderen

Ruimtelijke ordening

6. Vernieuwing Gemeentelijke Commissie van advies ruimtelijke ordening (GECORO) – Aanduiding leden

Intergemeentelijke Samenwerking
7. Intergemeentelijke Woondienst regio Roeselare - Kennisname jaarverslag 2018

8. TMVW ov - Algemene Jaarvergadering 21 juni 2019 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agenda

9. IMEWO - Algemene vergadering tevens jaarvergadering 24 juni 2019 - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en goedkeuren agenda

10. Infrax West - Algemene vergadering tevens jaarvergadering 24 juni 2019 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten

11. DVV Midwest - Algemene vergadering op 25 juni 2019 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten

12. Cipal dv - Algemene vergadering 27 juni 2019 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten

Vraagstelling
13. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement