Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op maandag 23 september 2019 21 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 23 september 2019 om 21u

Openbaar

1. Kennisgeving aanduiding plaatsvervanger lid BCSD

2. Audit Vlaanderen - Kennisname eindrapport thema-audit ‘systeem i-rekening’.

Vraagstelling

3. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement