Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019 21 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 21 oktober 2019 om 21u

Openbaar
1. Aktename ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst

2. Verkiezing van een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

3. Kennisgeving aanduiding plaatsvervangers leden Bijzonder comité voor de sociale dienst

4. Minimale levering via de aardgas-budgetmeter : Principiële toetreding tot het systeem

5. Opvolging Audit Systeem I : Vastleggen afsprakenkader

6. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement