Gemeenteraadszitting

Gepubliceerd op vrijdag 1 december 2017 13.48 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 18 december 2017, om 20u.

Agenda:

Welzijn & andersvaliden

1. OCMW - Goedkeuren Meerjarenplan 2014-2019 – herziening 2018

2. OCMW - Kennisname budget dienstjaar 2018

Financieel beheer

3. Gemeentebelastingen: opcentiemen op de onroerende voorheffing dienstjaren 2018 - 2019

4. Dienst Financiën - Meerjarenplan 2014-2020, herziening 2018 en vaststelling budget 2018

Cultuur

5. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling weg verkaveling WVI Tweelindenstraat

6. Goedkeuren wijziging gebruikersreglement ontvangstruimte Huis Vancoillie

Jeugd

7. Goedkeuren erfpacht met de vzw's van de jeugdbewegingen voor percelen in de Leysafortstraat.

Vraagstelling

8. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement