Gemeenteraadszitting

Gepubliceerd op vrijdag 12 januari 2018 11.27 u.
De Gemeenteraad komt in zitting bijeen op maandag 22 januari 2018, om 20u.

Agenda:

Openbaar
Welzijn & andersvaliden
1. Dossier Eerstelijnszorg regio Roeselare - Goedkeuren engagementsverklaring
Milieu
2. Aanwijzing van vaststellend ambtenaren voor het vaststellen van inbreuken op het politiereglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van zwerfvuil en sluikstorten.
Onderwijs
3. Gemeentelijke Basisschool 'Het Beverbos' - Goedkeuren bestek en gunningswijze moderniseringswerken fase 3 - deel duplexklassen
Openbare werken
4. Waterbeheersingswerken Waterhoenbeek - Rooilijn- en grondverwervingsplan - Definitieve vaststelling
Patrimonium
5. Goedkeuren aankoop grond Groenstraat in het kader van de rioleringswerken
Intergemeentelijke Samenwerking
6. DVV Midwest - Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering en voordracht kandidaat raad van bestuur.
Personeel
7. Gemeentepersoneel – Rechtpositieregeling – Aanpassing
Besloten
Personeel
8. Aanvaarding ontslag financieel beheerder
Vraagstelling
9. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement