Openbaar onderzoek en ontwerp gemeentelijk rooilijnplan Leenstraat, deel Zwevezelestraat-Kauwentijnestraat

Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022 8 u.
Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat zij het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de Leenstraat, deel Zwevezelestraat-Kauwentijnestraat, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2021.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat zij het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de Leenstraat, deel Zwevezelestraat-Kauwentijnestraat, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2021, aan een openbaar onderzoek onderwerpt in het kader van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.


Het dossier ligt van 15 januari 2022 tot en met 15 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Lichtervelde, Marktplaats 2. Je kan dit komen inkijken na afspraak met de dienst omgeving op 051/729438.

Bekijk hier alle documenten.

Opmerkingen en bezwaren kan je t.e.m. de laatste dag van het openbaar onderzoek (15 februari 2022) schriftelijk of digitaal bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Je kan dit doen door:

  • een aangetekende brief te sturen naar Gemeente Lichtervelde, t.a.v. dienst Omgeving, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde OF
  • een brief op dit adres af te geven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat OF
  • een e-mail te sturen naar college@lichtervelde.be