Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022 14.30 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 24 januari om 21 uur in OC De Schouw

Openbaar

  1. Aktename ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst
  2. Aanstelling opvolger als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
  3. Woondienst - Goedkeuren samenwerkingsprotocol Wonen – Welzijn
  4. Uitbreiding woonzorgsite : Intentieverklaring bijkomende erkenning woongelegenheden woonzorgcentrum.
  5. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement