Vergadering Gemeenteraad

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 14.30 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 23 mei om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Openbaar
Financiën
1. Vaststellen jaarrekening 2021 gedeelte gemeente, goedkeuren jaarrekening 2021 gedeelte OCMW en vaststellen van de geïntegreerde jaarrekening 2021

Algemeen beleid
2. Rapport organisatiebeheerssysteem 2021 - Kennisname
3. Rapport Klachten 2021 - Kennisname

Mobiliteit
4. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - snelheidsbeperking N370 en N35b, respectievelijk Zwevezelestraat en Koolskampstraat
5. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Toevoeging van de Astridlaan aan de zone 30
6. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoering plaatselijk verbod op stilstaan en parkeren in Rozendale
7. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aanpassing parkeerverbod voor de wekelijkse markt

Openbare werken
8. Overlagen landbouwwegen Kl. Essestraat ea - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 511

Jeugd
9. Goedkeuren nieuw gebruikersreglement Jeugdontmoetingscentrum De Lichting.

Leefmilieu
10. Diftar uitrusting recyclagepark - Goedkeuren samenwerking met Mirom Menen

Wonen
11. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij - Kennisname en bepalen stemverhouding

Intergemeentelijke Samenwerking
12. MIROM - Algemene Vergadering op 2 juni 2022 - Goedkeuren agendapunten
13. TMVW ov - Algemene Vergadering 17 juni 2022 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agenda
14. Fluvius West - Algemene Vergadering op 20 juni 2022 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten
15. TMVS dv - Algemene vergadering op 21 juni 2022 - Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat van vertegenwoordiger
16. Cipal dv - Algemene Vergadering 23 juni 2022 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten
17. IMEWO - Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 24 juni 2022 - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en goedkeuren agenda
18. DVV Midwest - Algemene vergadering op 28 juni 2022 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten

Vraagstelling
19. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk
reglement