Vergadering OCMW Raad

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 14.30 u.
De OCMW raad komt bijeen op maandag 23 mei 2022 om 21 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Openbaar
1. Vaststellen jaarrekening voor het dienstjaar 2021 deel OCMW
2. Rapport organisatiebeheerssysteem 2021 - Kennisname
3. Rapport Klachten 2021 - Kennisname
4. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement