Voorlopig rijbewijs online aanvragen

Gepubliceerd op  dinsdag 28 nov 2023 om 13:50 uur
Na de voorlopige rijbewijzen ‘18 maanden’ (bekwaamheidsattest van 20 uren rijschool), kunnen nu ook de voorlopige rijbewijzen ‘12 maanden’ en ‘36 maanden’ online aangevraagd worden.

Een voorlopig rijbewijs ‘36 maanden’ wordt aangevraagd wanneer de oefenperiode met begeleider(s) zal gebeuren.
Een voorlopig rijbewijs ‘12 maanden’ kan aangevraagd worden wanneer het vorige voorlopige rijbewijs minder dan 3 jaar is vervallen en 6 uur praktijklessen werden gevolgd na de vervaldatum.

De online aanvragen zijn mogelijk dankzij de verdere uitrol van BelDrive, de online toepassing van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die sinds eind 2022 actief is.

BelDrive is toegankelijk via https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be. Niet enkel aanvragen door kandidaat-bestuurders voor een voorlopig rijbewijs kunnen via deze weg gebeuren, ook begeleiders kunnen zich zo vooraf registreren.

De applicatie zal in de toekomst nog verder ontwikkeld worden met andere modellen.

Opgelet: De burger is niet verplicht om de aanvraag via BelDrive te doen. De aanvraag kan nog altijd persoonlijk bij de dienst burgerzaken ingediend worden.

Naar top