Inschrijvingen Zomerschool 2024 gestart.

Gepubliceerd op  maandag 6 mei 2024 om 11:10 uur

Zomerschool in samenwerking met Huis van het Kind

Het project ‘ZOMERSCHOOL’ is er gekomen als ondersteuning van het onderwijs tijdens de coronapandemie en is er dit jaar opnieuw.

Alle lessen gaan door in Het Beverbos, Beverenstraat 18 telkens van 10.00 stipt tot 11.45 uur stipt!

Werking zomerschool

Wat als een mosterdzaadje ontkiemde tijdens de coronaperiode, wordt straks in juli en augustus voor de vierde keer hernomen. Kinderen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar, van de drie Lichterveldse basisscholen kunnen wekelijks de geziene leerstof Nederlands, Frans en wiskunde van het voorbije schooljaar herhalen en inoefenen. Zo komen ze voorbereid op 2 september terug aan de start.

Dit leerinitiatief kan doorgaan dankzij het gemeentebestuur, ‘Huis van het Kind’ en ongeveer vijftien enthousiaste leerkrachten die op vrijwillige basis hun schouders onder dit project steken. Meer informatie en inschrijven kan via Huis van het Kind in samenspraak met de directie / zorgleerkrachten van de drie basisscholen. Inschrijven kan tot half juni.

Nieuw in 2024: Nederlands voor anderstalige kinderen/jongeren

In de samenleving groeit een noodzaak vanuit de migratiethematiek om de kinderen met een andere moedertaal een aanbod te geven van Nederlandse lessen voor anderstalige kinderen/jongeren.

De lessen Nederlands aan anderstaligen vinden wekelijks plaats op maandag, woensdag en vrijdag. We werken elke week rond een thema. De drie groepen worden opgesplitst volgens leerjaar en niveau van de leerlingen. Bijvoorbeeld: de lesgevers geven op maandag een simpele taalrijke les over het thema dieren en op vrijdag wordt een uitdagendere les gegeven, over hetzelfde thema.

Voor de duidelijkheid: de lesinhoud van ‘Nederlands voor anderstaligen’ heeft helemaal niets met de lesinhoud van Zomerschool.24 te maken. Beide groepjes krijgen daarom afzonderlijk les. Om dit aanbod te realiseren kunnen we op twee leerkrachten rekenen.

Inschrijven?

Informatie inwinnen en inschrijven kan bij ‘Huis van het Kind’. Zowel Zomerschool.24 als Nederlands voor anderstaligen zijn gratis.
Huis van het Kind bevraagt de zorgleerkrachten van de scholen zodat zij de leerlingen kunnen uitnodigen. Herman Becue coördineert de ZOMERSCHOOL, in samenwerking met Huis van het Kind.

Naar top