Aangevraagde omgevingsvergunningen (openbaar onderzoek)

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen ter inzage bij de dienst omgeving van jouw gemeente, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en de woensdag van 13 tot 16 uur.

Er dient op voorhand een afspraak gemaakt te worden.

De aanvragen die in openbaar onderzoek liggen, kunnen eveneens geconsulteerd worden op het publiek loket (omgevingsloket Vlaanderen): https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de hoger vermelde dienst omgeving, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  • analoog per brief naar bovenstaand adres van dienst omgeving.
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

NV Sima - Bus 

Van De Walle Luc

Fluvius System Operator

  • Dossiernummer: Affiche_Bekendmaking_OO_OMV_2024000575 (1/2024)
  • Ligging: Gentweg zn sectie D 1237b
  • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine, inbuizen van baangracht na slopen van bestaande cabine + openmaken gracht, plaatsen keermuren
  • Openbaar onderzoek: 19/01/2024 t.e.m. 17/02/2024

Leenknegt Pieter

Vandekerckhove - Van Houcke

BV VARDEK

Naar top