Omgevingsvergunning aktenamen en beslissingen

De volgende genomen beslissingen omtrent een omgevingsvergunning (nieuwe, hernieuwing, verandering, ...) liggen ter inzage bij de dienst omgeving van jouw gemeente, elke werkdag van 8u30 tot 12u en de woensdag van 13u tot 16u na afspraak.

Tijdens de periode van bekendmaking kan beroep ingediend worden bij de deputatie van de provincie of bij de Vlaamse regering volgens de bepalingen van artikel 52-56 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Wegen West-Vlaanderen

 • Dossiernummer: Bekendmaking_beslissing_2023_166
 • Ligging: Ringlaan zn (thv sectie E 1282 c2)
 • Onderwerp: vellen van 1 boom en aanplanten van een nieuwe boom
 • Datum Vergunning: 3/01/2024

Steelandt - Brouckaert

 • Dossiernummer: Bekendmaking_beslissing_2023_148
 • Ligging: Stegelstraat 113
 • Onderwerp: regulariseren herinrichten omgevingsaanleg, aanpassen verhardingen (regularisatie), aanleggen wadi, plaatsen keermuur (regularisatie)
 • Datum Vergunning: 3/01/2024

Cools Bart

Tanghe Jurgen

De Larue Saskia

Travers - Nifri

Compernol Sharon

 • Dossiernummer: Bekendmaking beslissing_2023_125
 • Ligging: Leysafortstraat 16
 • Onderwerp: wijzigen dakvorm en raamopeningen van de bestaande schuilstal en herbestemmen naar garage
 • Datum Vergunning: 29/01/2024

OBC bvba

 • Dossiernummer: Bekendmaking beslissing_2023_146
 • Ligging: Roeselarebaan sectie E 1074b
 • Onderwerp: verkavelen van grond in 6 loten na slopen bestaande bebouwing en rooien van bomen
 • Datum Vergunning: 29/01/2024

Sabbe Jeanne

 •  
Naar top