Pensioen / Inkomensgarantie ouderen

Pensioen

De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn:

  • het werknemersstelsel
  • het zelfstandigenstelsel
  • het stelsel van de ambtenaren, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen)
De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels.
Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart en beroepsjournalisten.
 

Meer informatie over de pensioenen van werknemers en statutaire ambtenaren vind je op de website van de Pensioendienst (FPD).

Meer informatie over de pensioenen van zelfstandigen vind je op de site van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Meer informatie over de speciale stelsels werknemer vind je op de site van de Pensioendienst (FPD).

Zie ook de portaalsite over de sociale zekerheid

 

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

Naar top