Permanente inventaris

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden.

Voor wie?

Iedere varkenshouder.

Voorwaarden

De inventaris moet volledig ingevuld zijn, zonder blanco regels.

Procedure

U kunt de inventarisformulieren voor varkens komen ophalen bij de dienst Landbouw.

Bedrag

De blanco inventarisbladen zijn gratis.

Wat meebrengen

Een volledig ingevulde inventaris (geen blanco regels).