Poetsdienst

Ben je 60+ en ondervind je moeilijkheden bij het onderhoud van de woning; dan is onze poetsdienst iets voor jou. Ben je jonger dan 60 jaar, dan verwijzen we jou graag door naar Dienstenonderneming Lichtervelde (Statiestraat 1, 8810 Lichtervelde).

Voor wie?

A. Elk bejaard gezin of alleenstaande bejaarde - vanaf de leeftijd van 60 jaar, doch met voorrang voor de hoogstbejaarden - die het poetswerk niet meer aankan, dit vooral om gezondheidsredenen.

B. Elk gezin dat zich in een uitzonderlijke situatie bevindt, waardoor hulp bij het poetsen aangewezen is.

Er wordt steeds prioriteit gegeven aan de aanvragen van de personen hierboven onder A opgenoemd.

Voorwaarden

De poetsvrouw mag alles doen wat wekelijks onderhoud betreft: o.a. stofzuigen, dweilen, ramen poetsen, onderhoud sanitair, ... 

De hulp is beperkt tot hulp bij schoonmaken. Andere taken zoals wassen, koken, hulp bij administratie, verzorging, boodschappen doen behoren niet tot het takenpakket van de poetsvrouw. De poetsvrouw komt wekelijks of 2- wekelijks langs. 

Bedrag

De betaling gebeurt met dienstencheques. Per gewerkt uur geeft de klant één gedateerde en gehandtekende dienstencheque aan de poetsvrouw. De kostprijs van de dienstencheques volgt de wettelijke regeling. Alle formaliteiten om de cheques aan te vragen gebeuren door onze administratie. 

Meer info

De aanvraag dient te gebeuren in het lokaal dienstencentrum. Er wordt altijd een huisbezoek gebracht door de centrumleider om de werking van de dienst te bespreken en om na te gaan of aan de voorwaarden voldaan is.