Een nieuw algemeen politiereglement

Gepubliceerd op woensdag 9 augustus 2017 14.50 u.
Op 26 juni keurde de gemeenteraad van Lichtervelde het uniform politiereglement goed. Dit reglement trad in werking sinds 1 juli 2017 en geeft de mogelijkheid tot het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes.

Het uniform politiereglement werd opgesteld in overleg en met medewerking van de lokale Politie en met de overige gemeenten van de politiezone Regio Tielt, (Ardooie, Ruiselede, Tielt, Pittem en Wingene). Met de inwerkingtreding van de administratieve sancties wordt het mogelijk om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken.

Het betreft o.a. geluidsoverlast, wildplassen, gebruik van de openbare weg, sluikstorten, hondenpoep, ...

Soorten sancties

Een administratieve sanctie kan verschillende vormen aannemen.

  • een administratieve geldboete tot maximaal 350 euro (max. 175 euro voor minderjarigen)
  • een administratieve schorsing van een toelating of vergunning
  • een administratieve intrekking van een toelating of vergunning
  • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

Stilstaan en parkeren

Op diezelfde gemeenteraad werd ook een reglement goedgekeurd dat bepaalde inbreuken op de wegcode, meer bepaald op het stilstaan en parkeren, strafbaar stelt met een administratieve sanctie. Parkeren op het trottoir, dubbel parkeren of parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers zijn maar enkele van de inbreuken die kunnen worden bestraft met een GAS-boete. 

Meer info

Een afschrift van het volledige uniform politiereglement en van het reglement houdende stilstaan en parkeren vind je onderaan dit bericht en in de rubriek reglementen.

Voor vragen of verdere informatie kan je terecht bij de juridisch adviseur en sanctionerend ambtenaar van de politiezone Regio Tielt via onderstaande gegevens:

Markt 13
8700 Tielt
051 42 81 80
jurist@tielt.be