Politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - aanpassing