Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kan u heel wat documenten raadplegen waaronder de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. 

Het is mogelijk om kopieën te bekomen van de meeste documenten, tenzij dit de stukken zou beschadigen of de stukken auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.

Een aantal documenten zijn al gedigitaliseerd: bevolkingsregisters 1846-1866-1880, verordeningen uit WOI, oude kranten, ...

Voor wie?

Het gemeentelijk archief is enkel na afspraak toegankelijk voor het publiek en dit op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur. U vindt ons op de zolderverdieping van het gemeentehuis.

Voorwaarden

  • Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kunt u vrij raadplegen.
  • Om de registers van de burgerlijke stand minder dan 100 jaar oud te raadplegen, heeft u de toestemming nodig van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Brugge.
  • De bevolkingsregisters minder dan 100 jaar oud mag u niet rechtstreeks raadplegen.

Procedure

  • U maakt een afspraak
  • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een bezoekersregister.

Bedrag

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.

Wat meebrengen

Meer info

Ook in de gemeentelijke bibliotheek bevinden zich een aantal documenten die bruikbaar zijn voor de plaatselijke geschiedenis: schaduwarchief burgerlijke stand (ouder dan 100 jaar), parochieregisters, oude postkaarten, oude kranten, bidprentjes, publicaties over Lichtervelde, verordeningen WOI, oude landkaarten, .... 

Een mooie aanvulling vormt het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring op de site Vancoillie, Statiestraat 177. Hier worden alle documenten bruikbaar voor de geschiedenis van Lichtervelde bewaard. Het centrum is iedere donderdagnamiddag open van 14 tot 18 uur. De catalogus bevindt zich online op dezelfde startpagina van de gemeentelijke bibliotheek.