Gemeentelijke subsidie jeugdprojecten

Als je jeugdprojecten organiseert, kan je hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.