Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Organiseert u een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wenst u wegwijzers te plaatsen, dan heeft u een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestie nodig.

Voorwaarden

  • Uw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.
  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd

Procedure

U vraagt de verguning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

  • Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Opgelet!

Tijdelijke bewegwijzering mag in geen geval de bestaande verkeerssignalisatie hinderen of beïnvloeden. Wegwijzers kunnen na het vervallen van de vergunning onmiddellijk weggenomen worden.
Het gebruik van gewestwegen zoals bijvoorbeeld de N32 of de N370 kan buiten de gemeentelijke aanvraag ook aangevraagd worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer.