Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Aanvraag inname openbaar domein:

  • Online, het webformulier invullen via E-loket. Info.
  • Bezoek aan de dienst openbare werken: gemeentehuis (enkel in de voormiddag)