wijk-werken

Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse Overheid de wetgeving rond PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) vervangen door het decreet rond wijk-werken. Deze werd van kracht op 1 januari 2018.

Hiermee wenst Vlaanderen een werkervaringstraject op te bouwen van maximaal 1 jaar waarbij mensen die minder makkelijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt de nodige generieke competenties aangeleerd worden. Via dit wijk-werken bouwen deze werkzoekenden heel wat werkervaring op, niet enkel in scholen of bedrijven maar ook bij mensen thuis. Gras afrijden, busbegeleiding in je school, logistieke hulp bij jouw event... vele verschillende taken zijn mogelijk. 

 

De kostprijs per cheque bedraagt €5,95.

De dienstverlenende vereniging Midwest staat in voor de praktische organisatie van het wijk-werken in onze gemeente. Ze hebben zitdag iedere eerste en laatste maandagvoormiddag van de maand in het Sociaal Huis, dit van 9.00 tot 11.30 uur.

Je kan hen ook telefonisch bereiken op hun algemeen contactnummer 051/ 26 94 33