Omgevingsvergunning aanvragen (openbaar onderzoek)

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen ter inzage bij de dienst omgeving van uw gemeente, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en de woensdag van 13 tot 16 uur.

Omwille van corona dient wel op voorhand een afspraak gemaakt te worden.

De aanvragen die in openbaar onderzoek liggen, kunnen eveneens geconsulteerd worden op het publiek loket (omgevingsloket Vlaanderen): https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de hoger vermelde dienst omgeving, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:

  • analoog per brief naar bovenstaand adres van dienst omgeving.
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Demster NV

Cornillie Rebecca

Gryspeert - Bostyn

Cool Tijs

  • Dossiernummer: Affiche_Bekendmaking_OO_v2 gemeente_2022_104
  • Ligging: Rosalialaan 4
  • Onderwerp: bouwen van een tuinberging en overdekt terras na slopen bestaande tuinberging
  • Openbaar onderzoek: 22/07/2022 t.e.m. 20/08/2022

Lannoy Lieven Comm. V

  • Dossiernummer: Affiche_Bekendmaking_OO_v2 provincie_2022_113
  • Ligging: Grietestraat 7
  • Onderwerp: bouwen van een nieuwe loods, slopen bestaande varkensstallen, aanleg verharding en nieuwe infiltratievoorziening + IIOA
  • Openbaar onderzoek: 23/07/2022 t.e.m. 21/08/2022

Bruynooghe Nick

Lanssens - Degrave